Průřezové diagramy

Zobrazování ve formátu diagramů vstupů, procesů a výstupů jednoho nebo více procesů v rámci systému.


Flowcharting

The depiction in a diagram format of the inputs, process actions, and outputs of one or more processes within a system.

Použito v metodice