PS

Plánovaný počáteční datum

Pole naplánované spuštění označuje datum, kdy je naplánováno zahájení práce na úkolu, jak je vypočítává aplikace Microsoft Project, na základě závislostí, omezení, kalendářů a dalších plánovacích faktorů. Pro automaticky naplánovaný úkol je datum plánovaného spuštění stejné jako datum v poli start.


PS

Planned Start Date

The Scheduled Start field indicates the date when work on a task is scheduled to begin as calculated by Microsoft Project, based on dependencies, constraints, calendars, and other scheduling factors. For an automatically scheduled task, the Scheduled Start date is the same as the date in the Start field.

Použito v metodice