QA

Proveďte zajištění kvality

Proces provádění plánovaných, systematických aktivit kvality (jako jsou audity nebo vzájemné hodnocení), aby se zajistilo, že projekt využívá všechny procesy potřebné pro splnění požadavků.


QA

Perform Quality Assurance

The process of applying the planned, systematic quality activities (such as audits or peer reviews) to ensure that the project employs all processes needed to meet requirements.

Použito v metodice