Rezerva

Částka finančních prostředků, rozpočtu nebo času potřebných nad odhadem, aby se snížilo riziko překročení cílů projektu na úroveň přijatelnou pro danou organizaci.

Použito v metodice