Rezerva

Částka finančních prostředků, rozpočtu nebo času potřebných nad odhadem, aby se snížilo riziko překročení cílů projektu na úroveň přijatelnou pro danou organizaci.


Contingency Reserve

The amount of funds, budget, or time needed above the estimate to reduce the risk of overruns of project objectives to a level acceptable to the organization.

Použito v metodice