RFP

Žádost o návrh

Typ zadávacího dokumentu používaný k žádosti o návrhy od budoucích prodejců výrobků nebo služeb. V některých oblastech aplikace může mít užší nebo specifický význam.


RFP

Request for Proposal

A type of procurement document used to request proposals from prospective sellers of products or services. In some application areas, it may have a narrower or more specific meaning.

Použito v metodice