Řízení

Porovnání skutečného výkonu s plánovaným výkonem, analýza odchylek, posouzení trendů s cílem dosáhnout zlepšení procesu, vyhodnocení možných alternativ a doporučování vhodných nápravných opatření podle potřeby.


Control

Comparing actual performance with planned performance, analyzing variances, assessing trends to effect process improvements, evaluating possible alternatives, and recommending appropriate corrective action as needed.

Použito v metodice