Řízení času projektu

Sedm procesů ve znalostní oblasti Řízení projektů je: Řízení plánování plánů (proces plánování) Definování činností (proces plánování) Sekvenční činnosti (proces plánování) Odhad aktivit Zdroje (proces plánování)


Project Time Management

The seven processes in the Project Time Management knowledge area are: Plan Schedule Management (Planning process) Define Activities (Planning process) Sequence Activities (Planning process) Estimate Activity Resources (Planning process)

Použito v metodice