Řízení komunikačních projektů

Řízení projektové komunikace zahrnuje procesy potřebné k zajištění včasné a přiměřené generace, shromažďování, šíření, ukládání a konečné distribuce informací o projektu. Poskytuje kritické vazby mezi lidmi, nápady a informace, které jsou nezbytné pro úspěch.


Project Communications Management

Project Communications Management includes the processes required to ensure timely and appropriate generation, collection, dissemination, storage, and ultimate disposition of project information. It provides the critical links among people, ideas, and information that are necessary for success.

Použito v metodice