Řízení nákladů projektu

Řízení nákladů se týká procesu plánování a kontroly rozpočtu projektu nebo podniku. Zahrnuje činnosti jako plánování, odhad, rozpočet, financování, financování, řízení a řízení nákladů tak, aby projekt mohl být dokončen v rámci schváleného rozpočtu.


Project Cost Management

Cost management is concerned with the process of planning and controlling the budget of a project or business. It includes activities such as planning, estimating, budgeting, financing, funding, managing, and controlling costs so that the project can be completed within the approved budget.

Použito v metodice