Řízení nákupu projektů

Řízení veřejných zakázek na projekty je vytvoření vztahů s externími dodavateli a dodavateli zboží a služeb potřebných k dokončení projektu. Tento proces se skládá z pěti kroků, včetně zahájení a plánování, výběru, psaní smlouvy, sledování, uzavření a dokončení.

Použito v metodice