Řízení nákupu projektů

Řízení veřejných zakázek na projekty je vytvoření vztahů s externími dodavateli a dodavateli zboží a služeb potřebných k dokončení projektu. Tento proces se skládá z pěti kroků, včetně zahájení a plánování, výběru, psaní smlouvy, sledování, uzavření a dokončení.


Project Procurement Management

Project procurement management is the creation of relationships with outside vendors and suppliers for goods and services needed to complete a project. This process is comprised of five steps, including initiating and planning, selecting, contract writing, monitoring, and closing and completing.

Použito v metodice