Řízení portfolia

Centrální řízení jednoho nebo více portfolií, které zahrnují identifikaci, upřednostňování, schvalování, řízení a kontrolu projektů, programů a další související práce, aby bylo dosaženo konkrétních strategických obchodních cílů.


Portfolio Management

The centralized management of one or more portfolios, which includes identifying, prioritizing, authorizing, managing, and controlling projects, programs, and other related work, to achieve specific strategic business objectives.

Použito v metodice