Řízení programu

Centralizované koordinované řízení programu k dosažení strategických cílů a výhod programu.


Program Management

The centralized coordinated management of a program to achieve the program’s strategic objectives and benefits.

Použito v metodice