Řízení projektové integrace

Řízení integrace je sběr procesů potřebných k tomu, aby bylo zajištěno, že různé prvky projektů budou řádně koordinovány. Zahrnuje kompromisy mezi konkurenčními cíli a alternativami, které splňují nebo překračují potřeby a očekávání zúčastněných stran. Obsahuje: Vývoj plánu projektu.


Project Integration Management

Integration management is a collection of processes required to ensure that the various elements of the projects are properly coordinated. It involves making trade-offs among competing objectives and alternatives to meet or exceed stakeholder needs and expectations. Comprised of: Project plan development.

Použito v metodice