Řízení rizik projektu

Projektové riziko je PMI definováno jako "nejistá událost nebo podmínka, která má, pokud k němu dochází, pozitivní nebo negativní vliv na cíle projektu".

Použito v metodice