Řízení rizik projektu

Projektové riziko je PMI definováno jako "nejistá událost nebo podmínka, která má, pokud k němu dochází, pozitivní nebo negativní vliv na cíle projektu".


Project Risk Management

Project risk is defined by PMI as, "an uncertain event or condition that, if it occurs, has a positive or negative effect on a project's objectives."

Použito v metodice