Rizikové příznaky

Indikace, že se riziko vyskytlo nebo má nastat. Triggery mohou být objeveny v procesu identifikace rizik a sledovány v procesu monitorování a kontroly rizik. Trigery jsou někdy nazývány rizikovými příznaky nebo varovnými příznaky.


Triggers

Indications that a risk has occurred or is about to occur. Triggers may be discovered in the risk identification process and watched in the risk monitoring and control process. Triggers are sometimes called risk symptoms or warning signs.

Použito v metodice