Rizikové příznaky

Indikace, že se riziko vyskytlo nebo má nastat. Triggery mohou být objeveny v procesu identifikace rizik a sledovány v procesu monitorování a kontroly rizik. Trigery jsou někdy nazývány rizikovými příznaky nebo varovnými příznaky.

Použito v metodice