Rozpočet

Schválený odhad projektu nebo jakékoli součásti struktury rozložení práce nebo plánovací činnosti.


Budget

The approved estimate for the project or any work breakdown structure component or any schedule activity.

Použito v metodice