Rozpočet nákladů

Proces shromažďování odhadovaných nákladů na jednotlivce


Cost Budgeting

The process of aggregating the estimated costs of individual

Použito v metodice