Rozsah

Součet produktů, služeb a výsledků, které mají být poskytnuty jako projekt.


Scope

The sum of the products, services, and results to be provided as a project.

Použito v metodice