Rozvrh vývoje

Proces analýzy časových úseků činnosti, časové rozvržení činností, požadavky na zdroje a časové omezení pro vytvoření plánu projektu.

Použito v metodice