Rychlá sledování

Specifická kompresní technická schémata projektu, která mění síťovou logiku tak, aby překrývala fáze, které by se normálně prováděly postupně, jako je například fáze návrhu a konstrukční fáze, nebo paralelní provádění plánovacích činností.


Fast Tracking

A specific project schedule compression technique that changes network logic to overlap phases that would normally be done in sequence, such as the design phase and construction phase, or to perform schedule activities in parallel. See schedule compression and see also crashing.

Použito v metodice