Šablona

Částečně kompletní dokument v definovaném formátu, který poskytuje definovanou strukturu pro shromažďování, organizaci a prezentaci informací a dat. Šablony jsou často založeny na dokumentech vytvořených během předchozích projektů. Šablony mohou snížit úsilí potřebné k práci a ke zvýšení konzistence výsledků.


Template

A partially complete document in a predefined format that provides a defined structure for collecting, organizing and presenting information and data. Templates are often based upon documents created during prior projects. Templates can reduce the effort needed to perform work and increase the consistency of results.

Použito v metodice