Šablona

Částečně kompletní dokument v definovaném formátu, který poskytuje definovanou strukturu pro shromažďování, organizaci a prezentaci informací a dat. Šablony jsou často založeny na dokumentech vytvořených během předchozích projektů. Šablony mohou snížit úsilí potřebné k práci a ke zvýšení konzistence výsledků.

Použito v metodice