Schválená žádost o změnu

Žádost o změnu, která byla zpracována integrovaným procesem kontroly změn a schválena. Kontrast s požadovanou změnou.


Approved Change Request

A change request that has been processed through the integrated change control process and approved. Contrast with requested change.

Použito v metodice