Schválit

Úkon formálního potvrzení, sankce, ratifikace nebo souhlasu s něčím.


Approve

The act of formally confirming, sanctioning, ratifying, or agreeing to something.

Použito v metodice