Sdělení

Proces, kterým se informace vyměňují mezi osobami používajícími společný systém symbolů, znaků nebo chování.


Communication

A process through which information is exchanged among persons using a common system of symbols, signs, or behaviors.

Použito v metodice