Sekvenování aktivit

Proces identifikace a dokumentace závislostí mezi plánovacími aktivitami.


Activity Sequencing

The process of identifying and documenting dependencies among schedule activities.

Použito v metodice