Seznam aktivit

Dokladovaná tabulka plánovacích činností, která zobrazuje popis činnosti, identifikátor aktivity a dostatečně podrobný popis práce, takže členové projektového týmu chápou, co má být provedeno.


Activity List

A documented tabulation of schedule activities that shows the activity description, activity identifier, and a sufficiently detailed scope of work description so project team members understand what work is to be performed.

Použito v metodice