SF

Plánované datum dokončení

Časový okamžik, kdy byla práce naplánována na plánovanou činnost. Předpokládaný termín dokončení je obvykle v rozmezí dat vymezených časným termínem dokončení a pozdějším termínem dokončení. To může odrážet zdroje vyrovnávání vzácných zdrojů. Někdy se nazývá plánovaný termín dokončení.


SF

Scheduled Finish Date

The point in time that work was scheduled to finish on a schedule activity. The scheduled finish date is normally within the range of dates delimited by the early finish date and the late finish date. It may reflect resource leveling of scarce resources. Sometimes called planned finish date.

Použito v metodice