Siíťová logika

Sběr závislostí časových plánů, které tvoří diagram síťového schématu projektu.

Použito v metodice