Siíťová logika

Sběr závislostí časových plánů, které tvoří diagram síťového schématu projektu.


Network Logic

The collection of schedule activity dependencies that makes up a project schedule network diagram.

Použito v metodice