Šipka

Grafická prezentace plánovací činnosti v metodě šipkového diagramu nebo logický vztah mezi plánovacími aktivitami v metodě předběžného diagramu.


Arrow

The graphic presentation of a schedule activity in the arrow diagramming method or a logical relationship between schedule activities in the precedence diagramming method.

Použito v metodice