Síť

Projektová síť je graf (vážící se směrovaný graf) znázorňující posloupnost, ve které mají být terminálové prvky projektu dokončeny zobrazením terminálových prvků a jejich závislostí. Závislosti projektu mohou být zobrazeny také tabulkou předchůdců.


Network

A project network is a graph (weighted directed graph) depicting the sequence in which a project's terminal elements are to be completed by showing terminal elements and their dependencies. Project dependencies can also be depicted by a predecessor table.

Použito v metodice