Síť otevřená

Rozvrhová činnost bez jakýchkoli předcházejících aktivit nebo nástupnických aktivit, které vytvářejí neúmyslné přerušení plánovací sítě. Síťové otevřené konce jsou obvykle způsobeny chybějícími logickými vztahy.


Network Open End

A schedule activity without any predecessor activities or successor activities creating an unintended break in a schedule network path. Network open ends are usually caused by missing logical relationships.

Použito v metodice