Sítě

Rozvíjení vztahů s osobami, které mohou pomoci při dosahování cílů a povinností.


Networking

Developing relationships with persons who may be able to assist in the achievement of objectives and responsibilities.

Použito v metodice