Síťová cesta

Jakékoliv nepřetržité série plánovacích aktivit spojených s logickými vztahy v diagramu síťového diagramu projektu.


Network Path

Any continuous series of schedule activities connected with logical relationships in a project schedule network diagram.

Použito v metodice