Síťová smyčka

Naplánovaná síťová cesta, která přenáší stejný uzel dvakrát. Síťové smyčky nelze analyzovat pomocí tradičních technik síťové analýzy, jako je metoda kritické cesty.


Network Loop

A schedule network path that passes the same node twice. Network loops cannot be analyzed using traditional schedule network analysis techniques such as critical path method.

Použito v metodice