Skupina procesů

Při řízení projektů obecně - a speciálně ve vedení Project Management Body (PMBOK Guide) - osvědčené postupy diktují velmi specifickou sérii procesních skupin, které by měly být prováděny. Jedná se o iniciování, plánování, provádění, sledování a řízení a uzavírání.


Process Group

In project management generally - and the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) specifically - best practices dictate a very specific series of process groups that should be performed. These are referred to as Initiating, Planning, Executing, Monitoring and Controlling, and Closing.

Použito v metodice