Slovník struktury práce

Dokument, který popisuje jednotlivé komponenty ve struktuře práce (WBS). Pro každou komponentu WBS obsahuje slovník WBS stručnou definici rozsahu nebo popisu práce, definovaných výstupů, seznam souvisejících činností a seznam mezních hodnot.

Další informace mohou zahrnovat: odpovědnou organizaci, počáteční a konečné datum, požadované zdroje, odhad nákladů, číslo poplatku, informace o zakázce, požadavky na kvalitu a technické odkazy, aby se usnadnil výkon díla.

Použito v metodice