Smlouva o pevných cenách nebo paušální částky

Typ smlouvy zahrnující pevnou celkovou cenu za dobře definovaný produkt. Smlouvy o pevných cenách mohou také obsahovat pobídky k splnění nebo překročení vybraných cílů projektu, jako jsou cíle plánu. Nejjednodušší formou smlouvy o pevné ceně je objednávka.

Použito v metodice