Smlouva o pevných cenách nebo paušální částky

Typ smlouvy zahrnující pevnou celkovou cenu za dobře definovaný produkt. Smlouvy o pevných cenách mohou také obsahovat pobídky k splnění nebo překročení vybraných cílů projektu, jako jsou cíle plánu. Nejjednodušší formou smlouvy o pevné ceně je objednávka.


Fixed-Price or Lump-Sum Contract

A type of contract involving a fixed total price for a well-defined product. Fixed-price contracts may also include incentives for meeting or exceeding selected project objectives, such as schedule targets. The simplest form of a fixed price contract is a purchase order.

Použito v metodice