Snaha

Počet pracovních jednotek potřebných k dokončení plánovací činnosti nebo součásti se strukturou rozvržení práce. Obvykle se vyjadřuje jako pracovní doba, pracovní dny nebo pracovní týden. Kontrast s trvanlivostí.


Effort

The number of labor units required to complete a schedule activity or work breakdown structure component. Usually expressed as staff hours, staff days, or staff weeks. Contrast with duration.

Použito v metodice