Software pro správu projektů

Třída počítačových softwarových aplikací speciálně navržená tak, aby pomohla týmu řízení projektů při plánování, monitorování a řízení projektu, včetně: odhadování nákladů, plánování, komunikace, spolupráce, správy konfigurace, kontroly dokumentů, správy záznamů a analýzy rizik.


Project Management Software

A class of computer software applications specifically designed to aid the project management team with planning, monitoring, and controlling the project, including: cost estimating, scheduling, communications, collaboration, configuration management, document control, records management, and risk analysis.

Použito v metodice