Součást struktury rozložení práce

Položka v struktuře členění práce, která může být na libovolné úrovni.

Použito v metodice