Souhrnná aktivita

Skupina souvisejících plánovacích činností se shromažďuje na určité souhrnné úrovni a zobrazuje / vykazuje jako jediná aktivita na souhrnné úrovni.

Použito v metodice