Souhrnná aktivita

Skupina souvisejících plánovacích činností se shromažďuje na určité souhrnné úrovni a zobrazuje / vykazuje jako jediná aktivita na souhrnné úrovni.


Summary Activity

A group of related schedule activities aggregated at some summary level, and displayed/reported as a single activity at that summary level. See also subproject and subnetwork.

Použito v metodice