Specifikace

Dokument, který specifikuje úplně, přesně a ověřitelně požadavky, návrh, chování nebo jiné charakteristiky systému, součásti, produktu, výsledku nebo služby a často postupy pro určení, zda byla tato ustanovení splněna . Příklady jsou: specifikace požadavků, specifikace návrhu, specifikace produktu a specifikace testu.


Specification

A document that specifies, in a complete, precise, verifiable manner, the requirements, design, behavior, or other characteristics of a system, component, product, result, or service and, often, the procedures for determining whether these provisions have been satisfied. Examples are: requirement specification, design specification, product specification, and test specification.

Použito v metodice