SPI

Plánování indexu výkonu

Míra účinnosti plánu na projektu. Je to poměr získané hodnoty (EV) k plánované hodnotě (PV). SPI = EV děleno PV. Hodnota SPI rovná nebo větší než jedna označuje příznivý stav a hodnota menší než jedna označuje nepříznivý stav.


SPI

Schedule Performance Index

A measure of schedule efficiency on a project. It is the ratio of earned value (EV) to planned value (PV). The SPI = EV divided by PV. An SPI equal to or greater than one indicates a favorable condition and a value of less than one indicates an unfavorable condition.

Použito v metodice