SPI

Plánování indexu výkonu

Míra účinnosti plánu na projektu. Je to poměr získané hodnoty (EV) k plánované hodnotě (PV). SPI = EV děleno PV. Hodnota SPI rovná nebo větší než jedna označuje příznivý stav a hodnota menší než jedna označuje nepříznivý stav.

Použito v metodice