Společná příčina

Zdroj variability, který je vlastní systému a je předvídatelný. Na kontrolním diagramu se objevuje jako součást náhodných změn procesu (tj. Odchylky od procesu, který by byl považován za normální nebo neobvyklý) a je indikován náhodným vzorkem bodů v rámci kontrolních mezí.

Použito v metodice