Společná příčina

Zdroj variability, který je vlastní systému a je předvídatelný. Na kontrolním diagramu se objevuje jako součást náhodných změn procesu (tj. Odchylky od procesu, který by byl považován za normální nebo neobvyklý) a je indikován náhodným vzorkem bodů v rámci kontrolních mezí.


Common Cause

A source of variation that is inherent in the system and predictable. On a control chart, it appears as part of the random process variation (i.e., variation from a process that would be considered normal or not unusual), and is indicated by a random pattern of points within the control limits. Also referred to as random cause. Contrast with special cause.

Použito v metodice