Spolehlivost

Pravděpodobnost, že výrobek plní zamýšlenou funkci za určitých podmínek za dané časové období.


Reliability

The probability of a product performing its intended function under specific conditions for a given period of time.

Použito v metodice