Spolehlivost

Pravděpodobnost, že výrobek plní zamýšlenou funkci za určitých podmínek za dané časové období.

Použito v metodice