Sponsor

Osoba nebo skupina, která poskytuje finanční prostředky, v hotovosti nebo v naturáliích, na projekt.

Použito v metodice