Sponsor

Osoba nebo skupina, která poskytuje finanční prostředky, v hotovosti nebo v naturáliích, na projekt.


Sponsor

The person or group that provides the financial resources, in cash or in kind, for the project.

Použito v metodice