Správa projektového týmu

Proces sledování výkonu týmu, poskytování zpětné vazby, řešení problémů a koordinaci změn za účelem zvýšení výkonu projektu.


Manage Project Team

The process of tracking team member performance, providing feedback, resolving issues, and coordinating changes to enhance project performance.

Použito v metodice