Správa smluv

Proces správy smlouvy a vztah mezi kupujícím a prodávajícím, přezkoumání a dokumentování toho, jak prodávající provádí nebo prokázal potřebná nápravná opatření a poskytl základ pro budoucí vztahy s prodávajícím, řízení změn souvisejících se smlouvou a případně , řízení smluvního vztahu s externím kupujícím projektu.


Contract Administration

The process of managing the contract and the relationship between the buyer and seller, reviewing and documenting how a seller is performing or has performed to establish required corrective actions and provide a basis for future relationships with the seller, managing contract related changes and, when appropriate, managing the contractual relationship with the outside buyer of the project.

Použito v metodice