Správa zúčastněných stran

Proces správy komunikací, aby vyhovoval požadavkům a vyřešil problémy s účastníky projektu.


Manage Stakeholders

The process of managing communications to satisfy the requirements of, and resolve issues with, project stakeholders.

Použito v metodice