SWOT

Analýza silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb

Tato technika shromažďování informací zkoumá projekt z pohledu silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb každého projektu, které zvyšují šíři rizik, která jsou zohledněna řízením rizik.


SWOT

Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats Analysis

This information gathering technique examines the project from the perspective of each project’s strengths, weaknesses, opportunities, and threats to increase the breadth of the risks considered by risk management.

Použito v metodice