SWOT

Analýza silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb

Tato technika shromažďování informací zkoumá projekt z pohledu silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb každého projektu, které zvyšují šíři rizik, která jsou zohledněna řízením rizik.

Použito v metodice